کمیسیون قضایی حمایت از سرمایه گذاری مشروع شهرستان نیشابور برگزار شد


بنا به درخواست مرکز رشد فناوری شهرستان نیشابور و در راستای بررسی راهکار های رفع موانع و چالش های زیر ساختاین مرکز به ویژه در حوزه برق کمیسیون قضایی حمایت از سرمایه گذاری مشروع شهرستان نیشابور در محل این مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان رضوی،  در ادامه پیگیری های صورت گرفته در شهرستان نیشابور با محوریت استفاده از ظرفیت های شهرستان در حل چالش ها و مسائل پیش روی توسعه مرکز رشد فناوری نیشابور به ویژه در تکمیل توسعه زیر ساخت برق جلسه کمیسیون قضایی حمایت از سرمایه گذاری مشروع شهرستان نیشابور با حضور رئیس محترم دادگستری نیشابور، دادستان محترم عمومی و انقلاب  نیشابور، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نیشابور رئیس اداره صمت نیشابور، رئیس شرکت برق نیشابور و سرپرست مرکز رشد فناوری شهرستان نیشابور در محل این مرکز رشد برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهندس مازیار ناظران سرپرست مرکز رشد نیشابور با اشاره به اقدامات متعدد و تلاش های انجام شده جهت رفع موانع و مشکلات زیر ساخت برق مرکز رشد، مشارکت و همکاری همه دستگاه های اجرایی شهرستان را به ویژه در سال جاری که مزین به نام تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین است را ستودنی برشمرد و ضمن تشکر از تشکیل این کمیسیون به بیان نکات فنی و تخصصی ضرورت تامین برق مورد نیاز در تسوعه زیست بوم فناوری و نوآوری نیشابور و رشد چشمگیر شرکت های دانش بنیان و فناور پرداخت.

در ادامه این جلسه هریک از اعضا با بیان راهکار ها و ظرفیت های موجود اجرایی شدن افزایش ظرفیت برق مرکز رشد نیشابور را گامی مهم و اساسی در تحقق شعار سال و عمل به منویات رهبری بر شمردند و مهندس گیاهی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نیشابور با اشاره به سابقه شکل گیری و ایجاد مرکز رشد نیشابور، با ذکر این نکته که تلاش های فراوان صورت گرفته در معاونت استانداری و فرمانداری ویژه نیشابور و پیگیری مجدانه سرپرست مرکز رشد نیشابور اعتبار مورد نیاز تکمیل این زیر ساخت در کمیته برنامه ریزی شهرستان تصویب گردیده است. اجرای سریع این موضوع از اولویت های پیش روی شهرستان و شرکت برق برشمرد.

در ادامه نیز مقرر گردید جلسات تخصصی بعدی با رویکرد حل مسائل پیشروی مرکز رشد نیشابور با حضور رئیس و معاونین محترم پارک علم وفناوری خراسان و معاون استناداری و فرمانداری ویژه نیشابور تشکیل گرددلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات