در جهت توانمندسازی دانشجویان؛ صندوق مشترک پارک علم و فناوری استان مرکزی و دانشگاه اراک تشکیل میشود

در جلسه مشترک پارک علم و فناوری استان مرکزی و دانشگاه اراک، مقرر گردید ضمن انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری استان مرکزی و دانشگاه اراک، در جهت حمایت حداکثری از دانشجویان مستعد و توانمندسازی آنان از طریق برگزاری رویدادهای آموزشی و پژوهشی و بازدیدهای علمی، صندوق مشترک تشکیل گردد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات