برگزاری کارگاه آشنایی با ظرفیتهای پارک های فناوری و مراکز رشد در فرمانداری شهرستان فیروزه


به گزارش روابط عمومی ووامور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور؛ در ادامه سلسله  جلسات تخصصی مرکز رشد فناوری نیشابور با فرمانداری شهرستان فیروزه و در راستای توسعه زیست بوم کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای فناور و دانش بنیان بر پایه ظرفیتهای شهرستان فیروزه، کارگاه های تخصصی آشنایی با ظرفیتهای پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در محل سالن جلسات شورای اداری فرمانداری این شهرستان و با حضور جمع کثیری از علاقه مندان به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور و دانش محور برگزار گردید.

در این کارگاه ها علیرضا شیرازی مدیر مرکز رشد فناوری نیشابور پارک علم و فناوری خراسان و مدرس کارگاه، ضمن معرفی پارک علم و فناوری خراسان و مراکز رشد، باتوجه به استقبال چشمگیر شهروندان این شهرستان با اشاره به ظرفیتهای ویژه موجود در شهرستان فیروزه به ویژه کشاورزی و دامپروری به بیان ظرفیتهای موجود در پارکهای فناوری و مراکز رشد پرداخت و  به شرایط ایجاد یک کسب و کار و هسته فناور در مراکز رشد پارک علم و فناوری با اشاره به بسته های حمایتی مختلف در این مسیر پرداخت.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات