نشست روسای مراکز علمی و فناوری داخلی عضو اتحادیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی حاشیه دریایی خزر برگزار شد

نشست روسای مراکز علمی و فناوری داخلی عضو اتحادیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی حاشیه دریایی خزر برگزار شد

نشست روسای مراکز علمی و فناوری داخلی عضو اتحادیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی حاشیه دریایی خزر با حضور رئیس پارک علم و فناوری مازندران در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد

گفتنی است اعضاء ایرانی اتحادیه در این نشست در مورد مصوبات اجلاس بیست و سوم به بحث و تبادل نظر پرداختند و تقاضاهای جدید عضویت، ساماندهی عضویت اعضای ایرانی در اتحادیه و همکاری بین المللی را بررسی نمودند

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

منبع خبر

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

    نظرات