عمده مشکل واحدهای فناور نبود برنامه برای تجاری سازی محصولات است

شرکت سگال پژوهان زمین در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در ابتدا به صورت طرحی در داخل دانشگاه صنعتی سرمایه گذاری کرد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات