انتخاب رایمندسرویس بعنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی

انتخاب رایمندسرویس بعنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی


انتخاب رایمندسرویس بعنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی

شرکت دانش بنیان رایمند نیکوفراز ایرانیان عضو و مستقر در پارک علم و فناوری قم، موفق به اخذ کارگزاری خدمات توانمندسازی ذیل حوزه های زیر از صندوق نوآوری و شکوفایی شد.

۱-  خدمات توسعه بازار:

تدوین طرح های کسب و کار/گزارش تحقیقات بازار ملی و بین المللی
ارزیابی توان صادراتی
اعزام و پذیرش هیات های تجاری
حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه ها و پاویون های داخلی و خارجی
حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های دائمی و مراکز فروش خارجی

۲-  خدمات رتبه بندی/رقابت پذیری (عارضه یابی و تحلیل شرکت های دانش بنیان)

:۱۰۰: لازم بذکر هست که  ۷۰ درصد از مبلغ قراردادهای ذیل موضوعات فوق را که توسط رایمندسرویس اجرا گردد، صندوق نوآوری و شکوفایی در سقفی معین به شرکت های دانش بنیان طرف قرارداد پرداخت خواهد کرد.

:gem: زیست بوم فناوری رایمندتک با دارا بودن چرخه کامل کارآفرینی از استودیوی شتابدهی شامل خدمات ثبت اختراع، دانش بنیانی، ارزش گذاری و انتقال فناوری  گرفته تا خدمات توسعه کسب و کار شامل توسعه بازار داخلی و خارجی و عارضه یابی و رفع عارضه می باشد که در نهایت وی سی بعنوان بازوی سرمایه گذاری زیست بوم، مسئولیت تزریق سرمایه و راهبری و مدیریت آن در شرکت های پورتفوی زیست بوم را خواهد داشت.

:round_pushpin: رایمندسرویس نیز بعنوان یکی از بازوهای قدرتمند هلدینگ رایمندتک، دارای کارگزاری از کریدور توسعه صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی بوده که آمادگی ارائه طیف وسیعی از خدمات توسعه ای و تحلیلی را به شرکت های دانش بنیان کشور دارد.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری قم

منبع خبر

پارک علم و فناوری قم

پارک علم و فناوری قم

پارک علم و فناوری قم یک پارک علم و فناوری در شهر قم می باشد

    نظرات