اقدامات و دستاوردهای پارک علم و فناوری مازندران در راستای پیشگیری، درمان و کاهش عوارض مرتبط با ویروس کرونا

اقدامات و دستاوردهای پارک علم و فناوری مازندران در راستای پیشگیری، درمان و کاهش عوارض مرتبط با ویروس کرونا

اقدامات و دستاوردهای پارک علم و فناوری مازندران در راستای پیشگیری، درمان و کاهش عوارض مرتبط با ویروس کرونا

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

منبع خبر

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

    نظرات