جلسه ویدئو کنفرانس رئیس پارک علم و فناوری و نماینده محیط زیست استان با معاون محیط زیست کشور

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات