بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از پارک علم و فناوری استان لرستان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: دکتر مهرداد ویسکرمی نماینده مردم شهرستان خرم آباد و دوره چگنی با حضور در پارک علم و فناوری استان از شرکت های مستقر در این مجموعه و پروژه عمرانی بازدید به عمل آوردند.


در ابتدای این بازدید طی جلسه ای، دکتر محمودرضا شاکرمی رئیس پارک علم و فناوری استان به تشریح فعالیت های صورت گرفته در این پارک از جمله اقدامات انجام شده توسط شرکت های مستقر در راستای ویروس کرونا ارائه نمودند. همچنین رئیس پارک علم و فناوری لرستان در این جلسه به تشریح اهم برنامه های سال ۹۹ پارک پرداختند. دکتر ویسکرمی قول مساعد همکاری جهت تسریع و تسهیل این برنامه ها دادند.


در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید نماینده شهرستان خرم آباد و دوره چگنی به دفاتر تک تک واحدهای فنارو مراجعه و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفتند. ایشان تاکید کردند که مسائل و مشکلات حوزه فناوری به صورت مکتوب از طریق ریاست پارک به ایشان ارسال گردد تا پیگیری این مسائل و مشکلات از طریق استان یا در سطح ملی گردند. دکتر ویسکرمی اطمینان خاطر دادند تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات این پارک به کار گیرند .


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات