برگزاری جلسه با سرمایه گذاران شرکت میکروب آزما پارس در محل پارک لرستان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳ جلسه ای با حضور ریاست و کارکنان پارک علم و فناوری، اعضای هیات مدیره شرکت میکروب آزما پارس و سرمایه گذاران بخش خصوصی در محل سالن جلسات این پارک برگزار گردید. در این جلسه طرفین در خصوص نحوه همکاری با همدیگر به بحث و گفتگو پرداختند.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات