بازدید از پردیس بابایی پارک علم و فناوری مدرس

بازدید از پردیس بابایی پارک علم و فناوری مدرس

در رورز سه‌شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹ دکتر ابراهیمی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از پردیس بابایی پارک بازدید کردند.
۹۹/۰۳/۰۱

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات