نشست مجمع عمومی سالیانه سال ۱۳۹۸ صندوق پژوهش و فناوری مازندران با حضور اکثریت سهامدارن برگزار شد

نشست مجمع عمومی سالیانه سال ۱۳۹۸ صندوق پژوهش و فناوری مازندران با حضور اکثریت سهامدارن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، نشست مجمع عمومی سالیانه سال ۱۳۹۸ صندوق پژوهش و فناوری مازندران با حضور رئیس پارک علم و فناوری مازندران، رئیس اتاق بازرگانی استان، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و اکثریت سهامدارن در روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹  در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد.
در این جلسه که با دستور کار گزارش تراز مالی صندوق، انتخاب بازررس و بررسی برنامه و بودجه برگزار شده بود، صورت های مالی صندوق که توسط شرکت حسابرسی ارائه شد، با رای اکثریت سهامداران تراز مالی صندوق پژوهش و فناوری مازندران به تصویب رسید.
در ادامه شرکت حسابررسی به عنوان بازرس صندوق پژوهش و فناوری مازندران انتخاب گردید.

در پایان دکتر هاشمی مدیرعامل صندوق برنامه های سال ۱۳۹۹ صندوق پژوهش و فناوری مازندران را برای سهامدارن تشریح نمود که به تصویب مجمع رسید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

منبع خبر

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

    نظرات