برگزاری جلسه کمیته جذب و پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

برگزاری جلسه کمیته جذب و پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، جلسه کمیته جذب و پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد وابسته به پارک علم و فناوری لرستان با حضور اعضای این کمیته تشکیل گردید. در این جلسه اعضای کمیته با پذیرش اولیه ایده محوری جدید شرکت کشت و صنعت گیاه درمان ولاش لرستان با عنوان"اقتصادی کردن دیمزارها و مراتع تخریب یافته با کاشت گیاهان دارویی و ایده محوری "تولید داروی بیهوشی ویال رمی فتانیل ۱و ۲ میلی‌گرمی" شرکت داروسازی اکسیر موافقت نمودند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

    نظرات