ثبت اختراع فرآوری نخود با قابلیت پخت سریع با مکانیزم جلوگیری از رشد سبزینه لپی توسط رضاخسروی از اعضای شرکت تعاونی خوان زرین دلفان

ثبت اختراع فرآوری نخود با قابلیت پخت سریع با مکانیزم جلوگیری از رشد سبزینه لپی توسط رضاخسروی از اعضای شرکت تعاونی خوان زرین دلفان


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، شرکت خوان زرین دلفان از شرکت های فعال و مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان وابسته به پارک علم و فناوری لرستان می باشد که در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی فعالیت می کند. این شرکت موفق به ثبت اختراع "فرآوری نخود با قابلیت پخت سریع با مکانیزم جلوگیری از رشد سبزینه لپی" شده است. تیم کایر این شرکت جوان و دارای انگیزه می باشند که در حال تجاری سازی محصولات خود می باشند

لینک اصل خبر در سایت مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

منبع خبر

مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد یک مرکز رشد در شهر دلفان می باشد

    نظرات