اطلاعیه ثبت نام جهت وام های ازدواج، تولد فرزند

اطلاعیه ثبت نام جهت وام های ازدواج، تولد فرزند

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه غیر شهریه پرداز:

v وام ازدواج برای دانشجویانی است که حداکثر در بازه زمانی یکساله از تاریخ ۹۹۳/۰۷/۰۳ به بعد عقد رسمی نموده اند و پس از تکمیل فرم مربوطه و تایید اداره آموزش دانشکده جهت ثبت نام به همراه مدارک ذیل با مراجعه حضوری به اداره رفاه امکان پذیرمی باشد.

مدارک لازم جهت وام ازدواج: ارائه اصل تعهد محضری به امور دانشجویی دانشکده ارائه عقدنامه دائم محضری صفحات اول و دوم ارائه کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه خود و همسر

v وام تولد فرزند برای دانشجویانی است که تولد فرزندشان در زمان تحصیل از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۳ به بعد روی داده است و پس از تکمیل فرم مربوطه و تایید اداره آموزش دانشکده جهت ثبت نام به همراه مدارک با مراجعه حضوری به اداره رفاه امکان پذیرمی باشد.

v جهت دریافت فرم وام ازدواج اینجا را کلیک فرمایید.

v جهت دریافت فرم وام تولد فرزند اینجا را کلیک فرمایید.

v جهت دریافت دستورالعمل تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اینجا را کلیک فرمایید.

v جهت دریافت فرم خام تعهد محضری اینجا کلیک فرمایید.

v جهت دریافت راهنمای ثبت درخواست وام در سایت اینجا کلیک فرمایید.

v جهت دریافت راهنمای ثبت سند تعهد محضری در سایت اینجا کلیک فرمایید.

درصورت داشتن بودجه به سایردانشجویان متقاضی نیز براساس اولویت و زمان ثبت نام وام پرداخت می شود.

در ضمن کلیه وامهای صندوق رفاه  به دانشجویانی که به هر صورتی کارمند می باشند، تعلق نمی گیرد و متعاقبا " در صورت ثبت نام، پیامد آن برعهده خود دانشجو می باشد.

آدرس پرتال تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان:

http://portal.srd.ir/login.aspx?univ= ۱۱۷

مراحل ارائه سند تعهد محضری:

۱) فرم خام تعهد محضری را دانلود و در یکی از دفاتر اسناد رسمی با داشتن ضامن معتبر (کارمند رسمی با حکم کارگزینی و فیش حقوقی یا شغل آزاد با جواز کسب وشماره حساب بانکی) نسبت به تنظیم دقیق آن اقدام نمائید .

۲) تحویل اصل سند به همراه تصویر حکم کارگزینی ضامن به امور دانشجویی دانشکده و یا ارسال به آدرس پستی ذیل در اسرع وقت:

تهران - بزرگره شهید همت غرب بین تقاطع شیخ فضل اله نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران دانشکده بهداشت اداره آموزش سرکار خانم برومند

کدپستی :  ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات