جلسات آموزشی سرفصل توانمندسازی طرح جوانه گرنت فناوری برگزار شد


جلسات آموزشی سرفصل توانمندسازی طرح جوانه گرنت فناوری طی دو هفته متوالی در چهار روز توسط پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه؛ نرگس خنده رو رئیس اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه پارک خراسان و مسئول اجرایی برنامه ملی گرنت فناوری در استان خراسان رضوی اظهار کرد: پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته با دبیرخانه ملی طرح جوانه برنامه گرنت فناوری، جلسات آموزشی ویژه هسته های پذیرش شده فراخوان آزمایشی و فراخوان اول، طی دو هفته متوالی در چهار روز توسط پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار شد.

رئیس اداره توسعه مراکز فناوری و ارتباط با دانشگاه پارک علم و فناوری خراسان اظهار داشت که اولین دور از این جلسات، در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۰ و ۱۱ بهمن و دور دوم جلسات در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۲۰ بهمن ماه توسط پارک علم و فناوری خراسان رضوی برنامه ریزی شده بود.

خنده رو افزود: در این جلسات بیش از ۱۳۰ شرکت کننده از سراسر کشور در جریان موضوعات مطرح شده توسط اساتید در چهار عنوان آموزشی آشنایی مقدماتی با راه‌اندازی و رشد کسب و کار فناورانه و نوآورانه، تیم سازی و مهارت های کارتیمی، آشنایی با بوم مدل کسب و کار، شناسایی و تحلیل بازار و شیوه های ورود به بازار و آشنایی با مراکز رشد و پارک‌ها و ورود به آن ها قرار گرفتند.
با توجه به شرایط بیماری کرونا مخاطبین و هسته های طرح جوانه از سراسر کشور بصورت آنلاین در جلسات حضور یافتند.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات