218 میلیارد تومان سهم پارک های علم و فناوری در بودجه 97

218 میلیارد تومان سهم پارک های علم و فناوری در بودجه 97

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ برای زیرمجموعه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ردیف‌های مستقلی را در نظر گرفته است؛ یکی از این زیرمجموعه‌ها پارک‌های علم و فناوری کشور هستند که دولت برای آنها ۲۱۸ میلیارد و ۴۹۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بودجه در نظر گرفته است.

به گزارش اکوسیستم، پارک‌های علم و فناوری، سازمان‌هایی هستند که توسط متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود. هدف این پارک‌ها افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقا فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در بین شرکت‌ها و موسسات مستقر در محیط پارک است که بر پایه علم و دانش فعالیت می‌کنند.

برای رسیدن به این هدف، یک پارک علم و فناوری با به وجود آوردن انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در بین دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار سعی می‌کند ایجاد و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل سازد.

در سراسر جهان، پارک‌های علم و فناوری با هدف گسترش فناوری و کسب و کارهای دانش محور ایجاد می‌شوند و با توجه به وضعیت محیطی و سیاست گذاری‌های کلان در سطح خارجی و داخلی پارک، ماموریت‌های مختلفی را دنبال می‌کنند. بطور معمول این پارک‌ها خدمات عمومی، اطلاع رسانی، مشاوره‌ای و آموزشی، فنی و تخصصی، مالی و اعتباری، ثبت اختراعات و... را ارائه می‌دهند.

با در نظر گرفتن اهمیت جایگاه پارک‌های علم و فناوری در تحقق اهدافی از جمله گسترش اقتصاد دانش بنیان و دست یافتن به اقتصاد مبتنی بر فناوری، دولت ردیف بودجه‌های جداگانه‌ای در لایحه سند مالی برای این پارک‌ها در نظر گرفته است.

    نظرات