برگزاری جشن خانه نوآوری با طعم دمو دی

برگزاری جشن خانه نوآوری با طعم دمو دی

روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه، دانشگاه خاتم میزبان دمو دی و پنل‌های تخصصی خانه نوآوری بود.

به گزارش اکوسیستم، در این رویداد 4 ساعته که با حضور مسئولین و استارتاپ‌های خانه نوآوری، سرمایه گذاران و نمایندگان سازمان‌های مختلف برگزار شد، بخش اول به شبکه سازی سرمایه گذاران با استارتاپ ها اختصاص داده شد.

شبکه سازی خانه نوآوری

در بخش بعدی مهدی صداقت(بنیانگذار و مدیر خانه نوآوری) در مورد خانه نوآوری و سابقه 8 ماهه این مرکز صحبت کرد. صداقت در ادامه با اشاره به خدماتی که این مرکز به استارتاپ ها ارائه میکند، تشریح کرد که خانه نوآوری به استارتاپ ها در مرحله تیم سازی و ساخت MVP کمک میکند. مدیر خانه نوآوری برنامه این مرکز را تمرکز بر حوزه های محتوا و بلاک چین بیان کرد.

مهدی صداقت

در ادامه سخنرانی ها مصطفی نقی پور فر در مورد فناوری بلاک چین مقدماتی را بیان کرد و با اشاره به چشم انداز و پتانسیل های این فناوری، به صنایع پیشنهاد کرد که به زودی فناوری بلاک چین تمامی صنایع را تحت تاثیر خود قرار میدهد و شرکت هایی کهبر روی فناوری بلاک چین سرمایه گذاری کنند پیروز میدان خواهند بود.

پس از بخش سخنرانی ها پنل تخصصی با حضور آقای حامد ساجدی (مدیر عامل شناسا)، آقای علی کاشفی پور (مدیریت حوزه هنری دیجیتال)، آقای علی موسوی (موسسه دانش بنیان برکت) و آقای رضا زرنوخی (مدیر صندوق توسعه تکنولوژی ایران) در مورد آینده استارتاپ ها و نیز چالش های سرایه گذاری در حوزه های مختلف به تبادل نظر و تجربه پرداختند.

در آخرین بخش نیز هر یک از استارتاپ های مستقر در خانه نوآوری به ارائه کسب و کار خود پرداختند که میتوان به استارتاپ بونس(سامانه هوشمند وفادارسازی مشتریان)، اکسیر(پلتفرم به اشتراک گذاری تجربیات سفر)، ویدئونگار(بستر بازاریابی ویدئویی)، پشتیبان وردپرس(مرکز تخصصی پشتیبانی محتوا)، برناشو(پلتفرم معرفی مربیان ورزشی) و سنجمان(سرویس ابری مدیریت منابع انسانی) اشاره کرد.

    نظرات