افتتاحیه جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف

افتتاحیه جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف

بازار، تکنولوژی، دانش و سرمایه، ارکان اصلی توسعه و موفقیت یک کسب وکار به حساب می‌آیند. این چهار اصل در کنار مدیریت صحیح و مناسب می‌تواند منجر به تولید ثروت و ارزش‌آفرینی شود. از اینرو مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و صندوق پژوهش و فناوری شریف اقدام به برگزاری جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف کرده‌اند.

به گزارش اکوسیستم، نبود ابزارها و شرایط مناسب برای استفاده از دانش و تخصص در مسیر راه اندازی و توسعه کسب و کار باعث شده است که صاحبان ایده، صنایع و سرمایه گذاران با ریسک های زیادی روبرو باشند که حتی گاهی توان مقابله مقابله با ریسک‌ها و مخاطرات کسب و کار را ندارند. از طرف دیگر دانشگاه‌ها معادنی غنی از نیروی انسانی‌، ایده و توان فکری هستند که اگر شرایط و ابزار کسب و کار وجود داشته باشد، باعث تولید ارزش و ثروت می‌شوند.

از اینرو مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و صندوق پژوهش و فناوری شریف با هدف توسعه کسب و کار دانش بنیان، ترغیب دانشجویان، پژوهشگران و فارغ التحصیلان دانشگاه به ایده پردازی و هدایت آن در جهت تولید ثروت، برقراری ارتباط هدفمند میان صاحبان طرح‌ها و ایده‌های تجاری با سرمایه‌گذاران و صنعت‌گران، جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف را برگزار می‌کنند.

در این جشنواره، شرکت کنندگانی که طرح و ایده آنها در مرحل اولیه ارزیابی مورد پذیرش بوده است، می‌توانند در کارگاه‌های آموزشی حضور داشته باشند. در ادامه، با گذراندن مراتب داوری علاوه بر تکمیل طرح کسب و کار خود، اصلاحات لازم را انجام می‌دهند. تیم‌هایی که این مراحل را با موفقیت طی کنند، در روز اختتامیه در حضور جمعی از سرمایه گذاران و فعالان اکوسیستم کارآفرینی ایران به رقابت می‌پردازند تا ایده‌های برگزیده انتخاب شوند.

سوم مرداد ماه  با حضور جمعی از فعالان اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی کشور، افتتاحیه دهمین دوره این جشنواره با عنوان VCCUP10 برگزار می‌شود.

جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف برگزار می‌شود

    نظرات