شرکت دانش‌بنیانی که به شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات می‌دهد

شرکت دانش‌بنیانی که به شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات می‌دهد

شرکت سامانه ساز صنایع خراسان محور فعالیت خود را روی کمک به علاقمندان ورود به بازار دانش‌بنیان متمرکز کرده است. ...

ادامه خبر
پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی میزبان تسهیلگران ورود به بازار تجهیزات پزشکی عمان بود

پارک علم و فناوری خراسان‌رضوی میزبان تسهیلگران ورود ...

پارک علم و فناوری خراسان به دنبال توسعه بازار برای شرکت های فناور با یک شرکت مدیریت صادرات وارد گفتگو ...

ادامه خبر