فهرست استارتاپ شهر قم
اگرباتاگربات

اگربات

اگربات یک استارتاپ در شهر قم می باشد

irexpayirexpay

irexpay

irexpay یک استارتاپ در شهر قم می باشد

برگ نارنجیبرگ نارنجی

برگ نارنجی

برگ نارنجی یک استارتاپ در شهر قم می باشد

روتیکروتیک

روتیک

ربات‎‌های پشتیبان هوشمند

قم تیکتقم تیکت

قم تیکت

قم تیکت یک استارتاپ در شهر قم می باشد

هنر صنعت گرههنر صنعت گره

هنر صنعت گره

هنر صنعت گره یک استارتاپ در شهر قم می باشد

اگدروناگدرون

اگدرون

سامانه مدیریت کشاورزی

گشتین گشتین

گشتین

زنجیره تامین بلیط مراکز تفریحی، ورزشی و گردشگری

سرویس ابری لیاراسرویس ابری لیارا

سرویس ابری لیارا

ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

تاب کدتاب کد

تاب کد

هشت ستاره شماره تلفن برآورده کننده نیازهای شما

قم تی ویقم تی وی

قم تی وی

رسانه ویدیویی محلی قم

باسلامباسلام

باسلام

بازار اینرنتی محصولات ایرانی، خانگی و محلی

دگردگر

دگر

مشاوره روانشناسی آنلاین

تستاتستا

تستا

اولین سیستم هوشمند عیب‌یابی تحت وب مادربرد رایانه.

سی‌پکسی‌پک

سی‌پک

سفارش آنلاین پک‌های سوغات زائر، فرهنگی و پذیرایی

قم فودقم فود

قم فود

معرفی واحد های غذایی شهر قم