فهرست استارتاپ شهر قم
تاب کدتاب کد

تاب کد

هشت ستاره شماره تلفن برآورده کننده نیازهای شما

قم تی ویقم تی وی

قم تی وی

رسانه ویدیویی محلی قم

باسلامباسلام

باسلام

بازار اینرنتی محصولات ایرانی، خانگی و محلی

دگردگر

دگر

مشاوره روانشناسی آنلاین

تستاتستا

تستا

اولین سیستم هوشمند عیب‌یابی تحت وب مادربرد رایانه.

سی‌پکسی‌پک

سی‌پک

سفارش آنلاین پک‌های سوغات زائر، فرهنگی و پذیرایی

قم فودقم فود

قم فود

معرفی واحد های غذایی شهر قم

کتاب ادزکتاب ادز

کتاب ادز

نیازمندی تخصصی کتاب

فرنان افزارفرنان افزار

فرنان افزار

فقط شروع کن،ازابتدا تاانتها همراهتان هستیم