موفقیت دیگر واحدهای فناور مرکز رشد نوشهر ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دستگاه مه ساز با قابلیت بالابردن سطح امنیتی ...

بازدید رئیس پارک علم و فناوری از ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری نوشهر، دکتر علی معتمدزادگان در جریان بازدید ...

ارائه توانمندی های فناوران مرکز رشد و ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری نوشهر، نمایشگاه یکروزه جهاد علمی عرصه تبلور ...

هفتادو چهارمین جلسه ارزیابی و داوری طرح ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، هفتادو چهارمین جلسه ارزیابی و داوری طرح‌های فناورانه ...

دستاورد جدید مرکز رشد نوشهر جهت ضدعفونی ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، محققان این مرکز در شرکت مدارگستر فناور موفق ...

ارزیابی شش ماهه اول سال ۹۹ واحدهای ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، ارزیابی واحدهای فناور این مرکز در شش ماهه ...

بازدید دکتر صادقی نماینده معاونت علمی و ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری نوشهر، دکتر صادقی به نمایندگی از معاونت ...

برگزاری جلسه بررسی و داوری دو طرح ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، هفتادو دومین و هفتادو سومین جلسه داوری و جذب ...

مراکز رشد شهر نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهرمرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد