هفتادمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر هفتادمین جلسه داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور ...

اولین جلسه توانمندسازی واحدهای فناور نوشهر در ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر اولین جلسه توانمندسازی واحدهای فناور نوشهر در سال ...

پارک های علم و فناوری و مناطق ...

چگونه پارک‌های علم و فناوری و مناطق نوآوری در زمان بروز این بیماری یعنی کوید ...

موفقیت اولیه شرکت فناور مستقر در مرکز ...

گیری از فناوری استفاده از ژنراتورهای تولید کننده اکسیژن فعال شده است که خاصیت بیماری ...

پانزدهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، پانزدهمین کمیسیون داوری و جذب و پذیرش واحدهای ...

نشست مدیران مراکز رشد وابسته به پارک ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، نشست مدیران مراکز رشد وابسته به پارک علم ...

حضور فعال مرکز رشد نوشهر در نمایشگاه ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، امسال نیز همچون سال‌های گذشته مرکز رشد نوشهر ...

چهاردهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، چهاردهمین کمیسیون داوری، جذب و پذیرش واحدهای فناور ...

مراکز رشد شهر نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهرمرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد