اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت های ...

گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت‌های دانش بنیان و ...

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط ...

دفاع واحدهای فناور مراکز رشد نوشهر و ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، واحدهای فناور مراکز رشد نوشهر و تنکابن از ...

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با مدیر ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، مهندس رضوی مدیر عامل شرکت صنعتی ایران صدرای ...

بازدید مسئولین مرکز رشد نوشهر از شرکت ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، مدیر و مسئولین مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر ...

مرکز رشد نوشهر به نمایندگی از پارک ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، غرفه پارک علم و فناوری مازندران در نمایشگاه ...

نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نوشهر ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نوشهر در ...

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از ...

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس ...

مراکز رشد شهر نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهرمرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد