نام صاحب استارتاپ: شرکت دانش بنیان کیو
گفتاره مکانی برای بهتر کردن حال شماست. ما در گفتاره به وضعیت روحی شما اهمیت می دهیم. شما می توانید با بهترین روانشناسان کشور وارد گفت و گو شده و مشاوره بگیرید.

روانشناسی است، که با هدف تسهیل فرایند مشاوره و دسترسی به روانشناسان معتبر به وجود آمده است

مشاورباشی

مشاورباشی

  • نوبت دهی آنلاین، خدمات مشاوره
گپ بزن

گپ بزن

  • گپ بزن یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
میلوژی

میلوژی

  • روانشناسی ، خودشناسی ، مربی گری و هدایتگری