نام صاحب استارتاپ: شرکت دانش بنیان کیو
گفتاره مکانی برای بهتر کردن حال شماست. ما در گفتاره به وضعیت روحی شما اهمیت می دهیم. شما می توانید با بهترین روانشناسان کشور وارد گفت و گو شده و مشاوره بگیرید.

روانشناسی است، که با هدف تسهیل فرایند مشاوره و دسترسی به روانشناسان معتبر به وجود آمده است

همدل مشاور

همدل مشاور

  • ما به شما کمک میکنیم از این دوران سخت با قدرت عبور کنید
تلیار

تلیار

  • اپلیکیشن مشاوره روانشناسی
مشورپ

مشورپ

  • مشورپ یک استارتاپ در شهر تهران می باشد