چهل و ششمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: چهل و ششمین جلسه شورای فناوری ...

چهل و ششمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: چهل و ششمین جلسه شورای فناوری ...

ایجاد سامانه ثبت نام و درخواست تسهیلات ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، شرکت دانش بنیان محاسبات نرم فناوری ...

ایجاد سامانه ثبت نام و درخواست تسهیلات ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، شرکت دانش بنیان محاسبات نرم فناوری ...

حمایت از دانش بنیان‌ها با استمهال بازپرداخت ...

رئیس پارک علم و فناوری لرستان گفت: جهت حمایت از واحدهای دانش بنیان در ایام ...

سی و سومین جلسه شورای فناوری پارک ...

دکتر محمودرضا شاکرمی رئیس شورا پارک گزارشی در خصوص طرح جامع پارک علم وفناوری لرستان ...

جدیدترین استارتاپهای شهر خرم آباد

تورآسو

ما میخوایم مفهوم سفر رو برای شما بومی تر کنیم

گفتاره

مشاوره آنلاین، خدمات روانشناسی 

پارکهای علم و فناوری شهر خرم آباد

پارک علم و فناوری استان لرستانپارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

مراکز رشد شهر خرم آباد

مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستانمرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستان

مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستان

مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی واحد لرستان یک مرکز رشد در شهر خرم آباد می باشد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آبادمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان خرم آباد یک مرکز رشد در شهر خرم آباد می باشد