جرمینال با هدف تولید محصولات فن‌آورانه بر پایه‌ی محصولات اینترنت اشیا (IoT) اولین محصول خود را به نام فایندیما تولید کرده است؛ این محصول به کاربر کمک می‌کند کلید، کیف‌دستی، کیف پول و بسیاری دیگر از لوازم شخص.

علی شکری

علی شکری

  • بنیان گذار
حسن نجفی

حسن نجفی

  • بنیان گذار
فلفور

فلفور

  • پلتفرم فلفور با عنوان شهر الکترونیک و اینترنتی - با امکان معرفی تمامی اماکن عمومی ...
آوانس

آوانس

  • هوشمندی در حمل و نقل
خانه هوشمند لوکسین

خانه هوشمند لوکسین

  • با لوکسین به آینده متصل شوید …