جرمینال با هدف تولید محصولات فن‌آورانه بر پایه‌ی محصولات اینترنت اشیا (IoT) اولین محصول خود را به نام فایندیما تولید کرده است؛ این محصول به کاربر کمک می‌کند کلید، کیف‌دستی، کیف پول و بسیاری دیگر از لوازم شخص.

علی شکری

علی شکری

  • بنیان گذار
حسن نجفی

حسن نجفی

  • بنیان گذار
لاک پست

لاک پست

  • لاک پست یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
لینکپ

لینکپ

  • ارایه‌دهنده نسل جدید سرویس‌های هوشمندسازی مبتنی بر اینترنت اشیا
آوانس

آوانس

  • هوشمندی در حمل و نقل