هدف بیاموز به طور خلاصه “گسترش دانش به زبان فارسی” است. گردانندگان این سایت برآنند تا با ایجاد یک محیط آموزشی منظم و موثر امکان گسترش علوم و فنون را برای فارسی زبانان ایجاد کنند.

ما اعتقاد داریم هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و بیاموز به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

در مرحله فعلی آموزش های بیاموز محدود به دانش نویسندگان است. این آموزش ها احتمال شامل زبان های خارجی، علوم مهندسی و موسیقی خواهد بود. در آینده نه چندان دور و با جذب افراد فعال خواهیم توانست مرزها و محدودیت های فعلی را از بین برده و آموزش را به تمام علوم گسترش دهیم.

 

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی هما

اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی هما

  • اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی برای فارسی زبانان
ویلرنو

ویلرنو

  • ما تیم ایده آل طلبی هستیم.
پارس ۶۸

پارس ۶۸

  • ترجمه تخصصی متون انگلیسی