زاویه یک فضای کاری مشترک برای کارآفرینان، فری لنسرها و افراد خلاق است.

در زاویه شما میتوانید با استفاده از فضای کاری حرفه‌ای و بر روی پروژه ها و کسب و کار خود تمرکز داشته کنید وبه شبکه ارزشمندی از افراد و کسب و کار ها دسترسی داشته باشید.

ایمان داودیان

ایمان داودیان

  • مدیرعامل
اتابک آکسون

اتابک آکسون

  • توسعه دهنده کسب و کار