فضای کارگروهی به فضایی گفته میشه که افراد بصورت انفرادی و یا گروهی با حفظ حریم شخصی و مجزا به کار و تحقیقات خود میپردازند و از امکانات فضای اشتراکی اعم از میز و صندلی شخصی و اینترنت پرسرعت و خیلی امکانات دیگر بصورت مجزا استفاده میکنند. گروه های استارتاپی، دانشجویان و گروه های دانشجویی، افراد خود اشتغال آزاد (freelancer) و به طور کلی هر گروه یا فردی که نیازمند مکان مناسبی برای فعالیت است می توانند از فضای کار اشتراکی استفاده کند. 
رایکسب بعنوان اولین فضای اشتراکی در تبریز جهت بهبود کار تیمی و افزایش ظرفیت فضای استارتاپی شهر راه اندازی شده تا تیم ها و افراد بتوانند روی ایده ها و استارت اپ های خود تمرکز داشته باشند . یکی از مشکلات عمده استارت اپ ها نبودن فضای مناسب برای کار گروهی و همچنین تشکیل جلسات همفکری است . در این راستا رایکسب قصد دارد با فراهم نمودن فضای کار برای این تیم ها قدمی کوچک برای حل این مسئله بردارد .

وحید ناموری

وحید ناموری

  • مدیر اجرایی
آرش میلانی

آرش میلانی

  • توسعه دهنده کسب و کار
وحید کشی‌پور

وحید کشی‌پور

  • توسعه دهنده کسب و کار
امیر حبیب زاده

امیر حبیب زاده

  • توسعه دهنده کسب و کار