رایزآپ یک فضای کار گروهی، نوآورانه و اجتماع محور است، یعنی شما به همراه گروه خود می‌توانید برای کارکردن، همکاری، شبکه‌سازی، یادگیری و برگزاری جلسات، از فضا، خدمات و امکاناتی که ما در اختیارتان می‌گذاریم استفاده نمایید.

مرکز رایزآپ با فعالیت در سه زمینه‌ی فضای کار اشتراکی، پیش شتابدهی و شتابدهنده سعی بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در خراسان شمالی را دارد.