فونتیک بستری آنلاین برای ارائه سرویس های ترجمه رسمی و غیر رسمی می باشد که با استفاده از آن می توان از هر نقطه ای از کشور ، مدارک رسمی و غیر رسمی خود را در بهترین قیمت و کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن توسط حاذق ترین مترجمان رسیم و غیر رسمی کشور ، ترجمه نموده و در صورت نیاز مراحل قانونی آن برای ارسال به سفارتخانه ها ، دانشگاه ها و سایر نهاد قانونی را فراهم نمود .

به عبارتی دیگر از آنجایی که در فونتیک شرایط لازم برای ارائه قیمت و مدت زمان انجام ترجمه مستقیما توسط مترجمین رسمی و غیر رسمی فراهم آمده است ، متقاضیان آزادانه امکان انتخاب مترجم مورد نظر خود را بر اساس قیمت و زمان پیشنهادی ، امتیاز اخذ شده و نظرات سایر مشتریان ، رزومه مترجم و ارزیابی های انجام شده توسط تیم فونتیک خواهند داشت .

تلاش ما در فونتیک آن است که سهولت هر چه بیشتر در انجام ترجمه مدرک رسمی و غیر رسمی ، کاهش میزان حمل و نقل درون و برون شهری و هموارسازی ارائه خدمات در سراسر کشور را فراهم آوریم.