باور ما در نوار بر این است، که با خواندن کتاب می شود دنیای بهتری ساخت.ضمنا می دانیم ، که زندگی شلوغ امروزی کتاب خواندن را برای همه ما سخت کرده است.وقت نداریم، تمرکز نداریم. در یک کلام، زندگیمان شلوغ است.برای این است که ما می خواهیم کتابهایتان را برایتان بخوانیم.به همین دلیل است که ما کتاب صوتی منتشر می کنیم.

حمید اسدی

حمید اسدی

  • بنیان گذار
آرش صباحت

آرش صباحت

  • بنیان گذار
سپهر

سپهر

  • مسیریاب آنلاین
ای میهن

ای میهن

  • تبدیل کسب و کار سنتی به دیجیتال
هلیکس

هلیکس

  • هلیکس، دستیار هوشمند سلامت