راستین سیستم با آمیزه ای از تجربه تخصصی، ابزارهای فناوری اطلاعات و دانش مدیریت در حوزه سلامت، بهداشت و مراکز درمانی توانسته است راهکارهای نرم افزاری پیشرو در حوزه مطب، بیمارستان، آزمایشگاه و کلینیک را ارائه نماید.

بهزی

بهزی

  • آموزش ، پشتیبانی و ارزیابی برای بیماران
پلاس ماد

پلاس ماد

  • پلاس ماد - سبک زندگی
فول فکر

فول فکر

  • مشاوره آنلاین؛ امن و خصوصی