راستین سیستم با آمیزه ای از تجربه تخصصی، ابزارهای فناوری اطلاعات و دانش مدیریت در حوزه سلامت، بهداشت و مراکز درمانی توانسته است راهکارهای نرم افزاری پیشرو در حوزه مطب، بیمارستان، آزمایشگاه و کلینیک را ارائه نماید.

اسپورتآپ

اسپورتآپ

  • رزرو آنلاین خدمات ورزشی
تنژیم

تنژیم

  • تنظیم رژیم و تناسب اندام برای کاهش وزن