توجه به مفاهیم سلامت روان رو به افزایش است و در سال­ های اخیر در اغلب کشورها از تکنولوژی ­های الکترونیک و هوشمند برای پیشبرد اهداف مرتبط با ارتقای سلامت روان استفاده کرده­ اند. در محیط­ های فنّاوری­ محور، سلامت روان الکترونیک (E-Mental Health) مفهومی جدید است. یکی از ابزارها و بسترهای خدمات سلامت روان الکترونیک، ‌مشاوره و آموزش آنلاین است که در واقع نوعی مداخله با هدف بهبود و ارتقای سلامت روان، از طریق اینترنت است. پدیدۀ ‌مشاوره و آموزش آنلاین موضوع رو به رشدی است که با فناوری گره خورده است و به نام‌هایی همچون درمان الکترونیک (E-Therapy) و مشاورۀ الکترونیک (E-Counseling) خوانده می‌شود. در این نوع از مداخله، مشاور یا روانشناس متخصص به شکل تصویری یا صوتی با مراجع ارتباط برقرار می‌کند، مراجع را حمایت و توصیه‌های روانشناختی خود را منتقل می‌کند و یا در دیگر موارد آموزش ­هایی را ارائه می ­دهد. با تاکید بر این مفاهیم پایه پلتفرم دگر ایجاد شد. دگر، پلتفرمی برای ارائه خدمات سلامت روان آنلاین است.

گفتاره

گفتاره

  • مشاوره آنلاین، خدمات روانشناسی
مشورپ

مشورپ

  • مشورپ یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
میلوژی

میلوژی

  • روانشناسی ، خودشناسی ، مربی گری و هدایتگری