بوت‌کمپ طراحی محصول استارتاپی

بوت‌کمپ طراحی محصول استارتاپی

بعد از 5 سال فعالیت مستمر در اکوسیستم کارآفرینی و تعامل با بیش از 3000 استارتاپ و ایده پرداز، به این نتیجه رسیدیم که اکوسیستم کارآفرینی ایران نیازی بیش از کارگاه‌های متداول و رایج در کشور دارد. در حال حاضر، مرجعی برای آموزش همزمان مهارت های مدیریتی و تیمی، مهارت‌های تخصصی با هدف پرورش استعداد، آموزش همزمان مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت و البته کاربرد همزمان این آموزش‌ها در پروژه‌ای واقعی وجود ندارد.

پس با هدف پاسخ به این نیازها، اولین بوت کمپ طراحی محصول استارتاپی با بررسی همه جانبه‌ی نیازهای تیم‌های استارتاپی شکل گرفت. در این بوت کمپ به مدت 6 هفته، به تمام نیازهای یک استارتاپ پاسخ داده خواهد شد و در شکل گیری تیمی منسجم و هدفمند کمک خواهد کرد.

در این راستا، بهترین مدرسان و منتورهای اکوسیستم کارآفرینی کشور، به همراه مجموعه دیموند و همچنین مجموعه ای متخصص در زمینه آموزش برنامه نویس (موسسه مکتب شریف) دست به دست هم خواهند داد تا به صورت فشرده، تمام آنچه یک استارتاپ برای شکل گیری نیاز دارد در اختیار آن‌ها قرارگیرد.

نظرات

Salam dar zamine ye start up I need mentoring