سمیا یک پلت فرم مدیریت کسب و کار هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا می باشد و برای بهبود و افزایش بهروری در کسب و کارها طراحی و پیاده سازی شده است

خدمات و کارکرد
اپلیکشین سمیا شامل حضور و غیاب کارکنان، درخواست مرخصی کارکنان، وظایف و برنامه کاری کارکنان، گزارش عملکرد کارکنان، ساعات کاری کارکنان می باشد . در این بخش حضور و غیاب کارمندان شرکت ها به همراه موقعیت مکانی آنان توسط اپلیکشن سمیا و دستگاه z-1 انجام می گردد و گزارشی کامل و دقیق از عملکرد کارکنان یک مجموعه شامل روزهای کاری، ایام مرخصی، اضافه کار، غیبت ، ساعات کاری کامندان و میزان تاخیر کارمندان محاسبه و ارائه می شود . همچنین برنامه کاری کارمندان در طول روز شامل شرح وظایف هر کارمند و گزارش عملکرد کارمندان در ایام کاری در این بخش می باشد که مدیران می توانند به راحتی عملکرد کارمندان خود را به طور دقیق و لحظه ای کنترل و نظارت نمایند . در واقع کارمندان می توانند برنامه کاری روزانه خویش را مشاهده و در پایان کار گزارش عملکرد خود را ارائه می نمایند . این بخش این امکان را فراهم نموده است که موقعیت مکانی کارکنان را در طول ساعات کاری به مدیر مربوطه ارائه نماید . در این بخش کارمندان می توانند مجموع ساعات و ایام کاری خود را در طول یک ماه گذشته و میزان مرخصی و غیبت و یا مجموع تاخیر خود را نیز مشاهده نمایند .

آیلاگرز

آیلاگرز

  • پلت فرم جامع برای هر نوع سنسور
باینو

باینو

  • باینو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
نکسیت

نکسیت

  • راهکارهای جدید در حوزه ی گجت‌های هوشمند ساختمانی بر بستر اینترنت اشیا