گروه فنی مهندسی تلاش به عنوان یکی از پیشگامان ارائه راهکارهای الکترونیک در حوزه سلامت با هدف تولید محصولات و خدمات نوین با تکیه
بر استفاده از نیروهای متخصص و بکارگیری آخرین متدولوژی های توسعه نرم افزار و باور استفاده از فناوری روز برای تسهیل روال های درمانی
اقدام به طراحی، تحلیل و توسعه اکسیر (EXIR) به صورت جامع نموده است.
اکسیر، بعنوان یک راهکار مفید برای مدیریت انواع مطب ها و کلینیک ها با گردآوری اطلاعات بیماران در بستری مناسب این امکان را در اختیار
پزشکان قرار میدهد تا بتوانند در هر زمان به اطلاعات و سابقه بیماران خود دسترسی داشته باشند و امکان استفاده از گزارش های پژوهشی
اکسیر وجه تمایز شما نسبت به سایرین است.

سیبوفن

سیبوفن

  • آزمایشگاهی و پزشکی
مِدگردی

مِدگردی

  • ارائه دهنده خدمات پزشکی و گردشگری در ایران
دکتر دکتر

دکتر دکتر

  • سایت نوبت دهی اینترنتی بهترین پزشکان کشور و مرجع پزشکی سلامت ایران