مدیریت مُدرن و حرفه ای مجتمع مسکونی خود را با مُدیسا تجربه کنید

zil.ink/modisa

✔️سریع ✔️دقیق ✔️هوشمند


*قابلیت تقسیم شارژ بر مبنای*

➗متراژ

➗نفرات

➗خدمات

➗ترکیبی(متراژ*نفرات)

➗مساوی

*قابلیت دریافت شارژ برا اساس*

☑️ماهیانه☑️۳ماهه ☑️۶ماهه ☑️سالیانه

مزایای مُدیسا :

ای میهن

ای میهن

  • تبدیل کسب و کار سنتی به دیجیتال
سپهر

سپهر

  • مسیریاب آنلاین
سلوا

سلوا

  • فروشگاه اینترنتی محصولات سالم و روستایی