ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

آنچه امروز به عنوان دانش مدیریت پروژه و یا مدیریت ساخت شناخته می شود، حدود نیم قرن پیش پا به عرصه وجود گذاشته و کمتر از دو دهه است که در کشور ایران به طور جدی مطرح شده است.

بخش های اصلی این علم شامل برنامه ریزی و کنترل پروژه، روش های ساخت، مدیریت ریسک و ایمنی، مدیریت مالی و مدیریت قراردادها و دعاوی است. در سال های اخیر، مباحثی جدید همانند رهبری پروژه و فناوری های نوینی از جمله مدلسازی اطلاعات ساختمان نیز به این علم اضافه شده است.

امید است دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان ایمن سازان پای به عنوان مرجع تخصصی در زمینه مدیریت پروژه، روش های اجرا و فناوری های نوین ساخت در خدمت مهندسین و فعالان پیشرو در صنعت ساخت کشور قرار گیرد

مجتبی رضایی

مجتبی رضایی

  • دکترای مهندسی و مدیریت ساخت
ساختمان یار

ساختمان یار

  • اهالی صنعت ساختمان زیر یک سقف
دیجی سنگ

دیجی سنگ

  • سایت اینترنتی دیجی سنگ از سال ۱۳۹۵ با هدف معرفی دست اندرکاران صنعت سنگ ساختمان ...
بازار سفید

بازار سفید

  • بازارگاه فروش آنلاین انواع مصالح ساختمانی در تمام کشور بصورت مستقیم از کارخانجات و انبارهای ...