فهرست استارتاپهای حوزه مواد و مصالح ساختمانی
  • 4 مورد
بازار سفیدبازار سفید

بازار سفید

بازارگاه فروش آنلاین انواع مصالح ساختمانی در تمام کشور بصورت مستقیم از ...

ایمن سازان پایایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

ساختمان یارساختمان یار

ساختمان یار

اهالی صنعت ساختمان زیر یک سقف

دیجی سنگدیجی سنگ

دیجی سنگ

سایت اینترنتی دیجی سنگ از سال ۱۳۹۵ با هدف معرفی دست اندرکاران ...