استارت نو پلاس بستری است برای افزایش یادگیری مهارت های کاربردی و مهارت های لازم جهت سریع ورود به بازار کار. اميدوار است نقش بزرگي در رشد سطح دانش تخصصي و افزايش نرخ اشتغال در جامعه ايفا کند. 

کلاسند

کلاسند

  • سامانه انتخاب مشاور تحصیلی به صورت ۲۴
لرنیکس

لرنیکس

  • شبکه آموزش
گرشا

گرشا

  • آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا