سورس

استارتاپ استودیو و شتابدهنده دانشگاهی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

تسهیل شرایط ایجاد استارتاپ‎های مبتنی بر تحقیق و توسعه با احداث یک شتاب‎دهنده نرم‎افزار