در سال ۱۳۹۷ با رشد فناوری و کسب و کارهای بلاکچین، شتاب دهنده ABC با هدف توسعه کسب و کار های نوپا در زمینه بلاکچین را آغاز نمود.