پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

پارک زیست فناوری خلیج فارس در ساحل جنوبی منطقه آزاد قشم و در 15 کیلومتری شهر قشم قرار دارد. این پارک که وسعت اولیه در نظر گرفته شده برای آن 380 هکتار می باشد فعالیت رسمی خود را از سال 1387 آغاز نموده و در راستای اهداف و وظایف مشروح در اساسنامه و بر اساس برنامه تنظیم شده و مصوب اقدام به ادامه فعالیت نمود. ایجاد این پارک پس از ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبری و عنایت ایشان آغاز گردید و در ادامه تلاش زيادي در جهت تحقق امر معظم له صورت گرفت. این تلاشها در جهت ايجاد پارك زيست فناوري به عنوان يك نهاد اجتماعي مؤثر در امر توسعه فناوري با توان بالا و داراي قدرت رقابت در سطح كشورهاي منطقه بود. و از این رو در راستای توسعه اقتصاد دانش محور، تولید ثروت از راه علم و حمایت از شرکت های دانش بنیان و ایجاد اشتغال در منطقه و با بهره گیری از تجربیات مرکز پژوهش های بیوتکنولوژی خلیج فارس و به استناد مصوبه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز نمود و اهداف آن به شرح ذیل می باشد:

توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغال زايي تخصصي.
افزايش ثروت در جامعه از طريق تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخشهاي تحقيقاتي ، توليدي و خدماتي جامعه.
افزايش قدرت رقابت و رشد شركتهاي دانش محور.
كمك به جذب دانش فني و سرمايه هاي داخلي و بين المللي.
افزايش حضور و مشاركت تخصصي شركتهاي فناور داخلي در سطح بين المللي.
حمايت از ايجاد و توسعه شركتهاي كوچك و متوسط فناوري و حمايت از مؤسسه ها و شركتهاي تحقيقاتي و مهندسي نوآور با هدف توسعه فناوري و كارآفرينی