الورایانه الورایانه

الورایانه

پاسخگوی تلفنی به مشکلات رایانه و تلفن همراه

هوم سرویز هوم سرویز

هوم سرویز

سامانه هوشمند درخواست خدمات

تسکولو تسکولو

تسکولو

پلتفرم مدیریت پروژه

امدادهوم امدادهوم

امدادهوم

امدادهوم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

دانشکار دانشکار

دانشکار

پلتفرم تامین نیروی کار

سیمیاروم سیمیاروم

سیمیاروم

سیمیاروم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

میوا میوا

میوا

فروش بسته های پذیرایی تک نفره

کلینکس کلینکس

کلینکس

سامانه آنلاین درخواست نظافت و خدمات منزلنام صاحب استارتاپ: محمد اسماعیل تحصیلی

اوستاپ اوستاپ

اوستاپ

ارائه کلیه خدمات ساختمان در تهران

من میتونم من میتونم

من میتونم

درخواست و انجام خدمات اینترنتی