فهرست استارتاپهای حوزه خدمات اداری
  • 25 مورد
آن واش آن واش

آن واش

سامانه خدمات نظافتی آنلاین

کلینز کلینز

کلینز

کلینز یک استارتاپ می باشد

کاراباما کاراباما

کاراباما

کاراباما یک استارتاپ می باشد

شرکت خدماتی کاردون شرکت خدماتی کاردون

شرکت خدماتی کاردون

کار رو بسپار به کاردون

لوله وِست لوله وِست

لوله وِست

ما بهترین متخصصین را برای شما برگزیدیم

گویندگان گویندگان

گویندگان

گوینده استخدام کنید یا به عنوان گوینده استخدام شوید

پارس فریلَنسر پارس فریلَنسر

پارس فریلَنسر

پلتفرم کاریابی و فریلنسینگ

خدمت از ما خدمت از ما

خدمت از ما

اپلیکیشن درخواست خدمات منزل

الورایانه الورایانه

الورایانه

پاسخگوی تلفنی به مشکلات رایانه و تلفن همراه

هوم سرویز هوم سرویز

هوم سرویز

سامانه هوشمند درخواست خدمات

تسکولو تسکولو

تسکولو

پلتفرم مدیریت پروژه

امدادهوم امدادهوم

امدادهوم

امدادهوم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

دانشکار دانشکار

دانشکار

پلتفرم تامین نیروی کار