فهرست استارتاپهای حوزه خدمات پشتیبانی تجهیزات
  • 2 مورد
شرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانششرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانش

شرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانش

اولین و تنها تولید کننده سطح سنج خازنی فرکانسی (لول سوئیچ) در ...

الورایانهالورایانه

الورایانه

پاسخگوی تلفنی به مشکلات رایانه و تلفن همراه