فهرست استارتاپهای حوزه خدمات اداری
 • 27 مورد
آن واشآن واش

آن واش

سامانه خدمات نظافتی آنلاین

هوم سرویزهوم سرویز

هوم سرویز

سامانه هوشمند درخواست خدمات

پلاکپلاک

پلاک

نظافت منزل، نظافت شرکت، کارواش نانو و خشکشویی در محل شما

شرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانششرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانش

شرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانش

اولین و تنها تولید کننده سطح سنج خازنی فرکانسی (لول سوئیچ) در ...

خدمت از ماخدمت از ما

خدمت از ما

اپلیکیشن درخواست خدمات منزل

من میتونممن میتونم

من میتونم

درخواست و انجام خدمات اینترنتی

سیمیارومسیمیاروم

سیمیاروم

سیمیاروم یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

سنجاقسنجاق

سنجاق

سفارش آنلاین انجام همه‌ کارهای خانه

هلپروهلپرو

هلپرو

سامانه کمک به انجام امور اداری

پارس فریلَنسرپارس فریلَنسر

پارس فریلَنسر

پلتفرم کاریابی و فریلنسینگ

کلینزکلینز

کلینز

کلینز یک استارتاپ می باشد

  شرکت خدماتی کاردونشرکت خدماتی کاردون

  شرکت خدماتی کاردون

  کار رو بسپار به کاردون

   کاراباماکاراباما

   کاراباما

   کاراباما یک استارتاپ می باشد