فهرست استارتاپهای حوزه نرم افزار تحت وب
  • 8 مورد
سامانه فوتبالیتسامانه فوتبالیت

سامانه فوتبالیت

اولین نرم افزار مدیریت باشگاه و مدارس فوتبال در ایران

تیک طبتیک طب

تیک طب

استارتاپ سلامت تیک طب خدمات پرستاری و پزشکی و... را در زمان ...

فاراد وبفاراد وب

فاراد وب

طراحی و توسعه وب و اپلیکیشن ارائه راهکارها و استارت آپ های ...

هلپیکالهلپیکال

هلپیکال

نرم افزار تیکتینگ مدیریت درخواست تحت وب و کاملا ایرانی