فهرست استارتاپهای حوزه نرم افزار تحت وب
  • 7 مورد
تیک طبتیک طب

تیک طب

استارتاپ سلامت تیک طب خدمات پرستاری و پزشکی و... را در زمان ...

فاراد وبفاراد وب

فاراد وب

طراحی و توسعه وب و اپلیکیشن ارائه راهکارها و استارت آپ های ...

هلپیکالهلپیکال

هلپیکال

نرم افزار تیکتینگ مدیریت درخواست تحت وب و کاملا ایرانی