فهرست استارتاپهای حوزه حمل و نقل
 • 61 مورد
تیکوتیکو

تیکو

تیکو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

سماسما

سما

سما، سامانه هوشمند مدارس ایران

تینکستتینکست

تینکست

راه‌حل سریع و اقتصادی ارسال بسته

فودرزفودرز

فودرز

سفارش آنلاین صبحانه

بیجکبیجک

بیجک

جابجایی بار نقطه به قطه

  بادسانبادسان

  بادسان

  بادسان یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد

  سموبارسموبار

  سموبار

  سموبار یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

  اوباراوبار

  اوبار

  سامانه هوشمند حمل بار

  فرانگرفرانگر

  فرانگر

  یک راه ساده تر، همواره در راستای رفع نیاز در صنعت گردشگری ...

  قونقاقونقا

  قونقا

  نرم افزار سفارش آنلاین تاکسی

  کاربوی کاربوی

  کاربوی

  کاربوی سامانه هوشمند خدمات خودرو در محل

  کاونکاون

  کاون

  صرفه جویی ساعت ها از وقت شما با کاون

  کریدورزکریدورز

  کریدورز

  کریدورز یک استارتاپ در شهر تهران می باشد