فهرست استارتاپهای حوزه خودرو
  • 5 مورد
مکث هولدینگمکث هولدینگ

مکث هولدینگ

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر

ماشین نوماشین نو

ماشین نو

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی خودرو

چارچرخچارچرخ

چارچرخ

سامانه مدیریت خدمات امداد خودرو

کاربوی کاربوی

کاربوی

کاربوی سامانه هوشمند خدمات خودرو در محل

کاونکاون

کاون

صرفه جویی ساعت ها از وقت شما با کاون