اطلاعیه سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

اطلاعیه سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

در راستای اجرای سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه وسند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران به ...

ادامه خبر
برگزاری دوره "آشنایی با استارتاپ ها در قالب مباحثه تجاری "در دانشگاه تفرش

برگزاری دوره "آشنایی با استارتاپ ها در قالب مباحثه تجاری ...

به همت مرکز رشد دانشگاه دوره آموزشی "آشنایی با استارتاپ" برگزار شد. دوره آموزشی " آشنایی با استارتاپ ها در ...

ادامه خبر
طرح حمایت از اشتغال دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان

طرح حمایت از اشتغال دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان

طرح حمایت از اشتغال دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان

ادامه خبر